На овом курсу научићете како да одредите број дијагонала многоугла, као и збир унутрашњих углова