Научити још једну врсту  речи у нашем језику, глаголе, речи  које  означавају  радњу, стање и збивање.