• На овом курсу ће се изучавати основе аутоматског управљања процесима.
  • Савладаће се функционисања регулационог кола као и есновни елементи и њихова фунција.