Уз помоћ овог курса отклонићете евентуалне недоумице у вези са синтаксом и проширити знања у вези са овом облашћу.