На овом курсу, полазници ће на активан начин, углавном Интернет претрагама, доћи до информација о штетности различитих врста дрога. Такође, након овог курса, биће у стању да распознају различите врсте дрога, њихово деловање на здравље и укупно понашање људи.

Курс ће се бавити и превенцијом злоупотребе психоактивних супстанци, као и здравим стиловима живота, који су алтернатива овом девијантном понашању.