На овом курсу бавићемо се Јефимијином Похвалом кнезу Лазару.