Идеја курса је да ученике седмог и осмог разреда упознамо са појмовима стереотипа, предрасуда, дискриминације и толеранције.