На овом курсу бавићемо се историјом језика и упознаћемо се са књижевним језицима на српском језичком подручју до 19. века.