На курсу је ријеч о основним појмовима везаним за мултимедију.