Тест можете решавати више пута. На располагању Вам је 20 минута. Тест се састоји од 10 питања. За крајњи резултат узима се највиша оцена.

Временско ограничење: 20 min

Метод оцењивања: Највиша оцена