Упознавање
са основним елементима
рачунарске графике

  Упознавање и коришћење
основних програма
за обраду дигиталних слика