МС ВОРД је програм који припада пакету МС ОФИС, а служи за уношење и обраду текста.