Теоријске основе и задаци за вежбу поводом полагања завршног испита