Овај курс се базира на тематском стицању знања. Користице се углавном квиз за различите теме.