Циљ овог курса је да омогући проверу и обнављање знања из обалсти српског језика и књижевности.