Курс је намењен првенствено ученицима 6.разреда као извор материјала за саностално и хибридно учење.