Kako da izračunamo dužinu obima kruga?

Kako da odredimo formulu kojom se svakom krugu dodeljuje broj koji predstavlja njegovu površinu?

Broj Pi čak i u današnje vreme "fascinira" naučnike!U čemu je njegova tajna,magija?

Na sva ova pitanja ćete dobiti odgovore,ako pažljivo pratite ovaj kurs!