На курсу ће бити показани примери употребе дигиталне камере, java симулација и кратких филмова у настави физике.